מטי קניון הדר- הקפאת מנוי

שימו לב
**חובה למלא תאריכי הקפאה טרם שליחת הטופס – טופס אשר לא יכלול תאריכים לא יתקבל**

יש להתקשר למזכירות המועדון 10 דק לאחר שליחת הטופס.
במנוי חודשי – בתום ההקפאה ב25 לחודש המנוי יחוייב באופן אוטומטי על חודש הבא.

חשוב!
ניתן להקפיא מנוי חודשי רק החל מחודש הבא מאחר והחודש הנוכחי כבר חוייב.
בשנתי – המנוי יופעל באופן אוטומטי בתום ההקפאה.